Wizyta policji w domu – prawa i obowiązki obywatela

Interwencja policji

Działania policji reguluje przede wszystkim Ustawa o policji. Prawa i obowiązki obywatela w zakresie działania policji regulują Kodeks wykroczeń oraz Kodeks postępowania karnego. Wśród tych ustaw należy szukać odpowiednich zachowań, jakie należy zastosować podczas interwencji policji w naszym domu. Należy pamiętać, że Policja to służby, które mają na celu zapewnić nam bezpieczeństwo. Warto wiedzieć, jakie mamy prawa i obowiązki w związku z wizytą funkcjonariuszy w naszym domu i czy mamy jakikolwiek obowiązek otworzenia im drzwi oraz jakie konsekwencje to za sobą niesie.

Czy można nie wpuścić policji do własnego mieszkania?

Według Konstytucji mamy prawo do nienaruszalności naszego mieszkania, tzn. w teorii nie musimy otwierać policji drzwi, gdy ta do nich puka. Jednak w momencie, gdy nasze zachowanie, chociażby dokonywane w domu stanowi zakłócenie spokoju, porządku publicznego lub ciszy nocnej podlega aresztowaniu, ograniczeniu wolności lub grzywny. Więc jeśli ktoś przejawia niepokojące lub gorszące zachowania, które tym bardziej stanowi zagrożenie dla siebie i innych powinien zostać poddany karze. Logicznie myśląc taka kara może zostać na nas nałożona jedynie fizycznie, a więc policja powinna wejść do lokalu, aby to uczynić. Jednak myli się ten, kto myśli, że nie wypuszczając policji do lokalu uniknie kary.

Najlepszym rozwiązaniem jakie możemy poczynić jest naturalnie wypuszczenie funkcjonariuszy do lokalu. Nawet jeśli, ktoś zaalarmował policję nie słusznie to mamy możliwość wytłumaczenia się służbom i udowodnienia, że nic się nie dzieje. Jeśli jednak decydujemy się na to, aby nie otwierać drzwi to musimy liczyć się z tym, że funkcjonariusze mogą przekazać sprawę na drogę sądową. Wówczas oprócz ewentualnej kary nałożenej przez policję czeka nas podniesienie kosztów za postępowanie sądowe. Należy nadmienić jeszcze jeden istotny fakt. Jeśli policja ma słuszne przypuszczenia, że w naszym domu lub mieszkaniu dopuszczamy się nie tyle wykroczenia co czynu noszącego znamiona przestępstwa, to może ona bez jakiegokolwiek uprzedzenia wejść do lokalu. Policja może działać w ten sposób w celu natychmiastowego zabezpieczenia śladów przestępstwa. Dowodzi to jedynie temu, że jeżeli funkcjonariusze będą chcieli wejść do naszego lokalu to i tak to uczynią, niezależnie od naszej woli.

Uprawnienia policji po wejściu do lokalu.

Przede wszystkim policja po wejściu do naszego lokalu wylegitymuje każdego  kto w nim przebywa, niezależnie od okoliczności. Co najważniejsze my jako obywatele mamy obowiązek podać wszystkie dane wymagane przez policję. Jeżeli nie udzielimy funkcjonariuszom informacji to wówczas popełnimy wykroczenie za, które zostaniemy odpowiednio ukarani. Późniejsze działania funkcjonariuszy uzależnione są od tego co dzieje się w lokalu, czy faktycznie popełniamy jakieś poważne wykroczenie. Jeśli zakłócamy spokój czy ciszę nocną, a do zdarzenia doszło po raz pierwszy to najczęściej policja poprzestaje na upomieniu bądź na nałożeniu mandatu.

Ewentualnie co zdarza się rzadko przy pierwszej wizycie policji w naszym domu, może ona skierować wniosek do sądu o ukaranie. Jeżeli funkcjonariusze chcą przeszukać nasz lokal to powinni oni posiadać odpowiednie postanowienie sądu lub prokuratora. Nie jest dopuszczalnym, aby policja, która przyjechała do nas w ramach wezwania do zakłócania spokoju mogła przeszukać nasz lokal. Jeśli uważamy, że przebieg wizyty policji w naszym lokalu odbył się nie zgodnie z obowiązującymi przepisami to możemy złożyć zażalenie do właściwego prokuratora. Natomiast jeżeli został nałożony na nas mandat to możemy naturalnie go nie przyjąć. Wówczas sprawa kierowana jest na drogę sądową.

Podobne posty