Kancelaria prawna udzieli porady w każdym temacie

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych dotyczy każdego kto podejmuje zatrudnienie, nie tylko w oparciu o typową umowę o pracę, ale też na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak zlecenie czy umowa o dzieło. W przypadku sporów z pracodawcą czy problemów dotyczących ubezpieczenia społecznego warto skorzystać z pomocy adwokata, porady prawne w tym zakresie mogą okazać się kluczowe dla naszej przyszłości. Olsztyn jest miastem przyjaznym pracownikom, a niemal każda funkcjonująca na jego terenie kancelaria prawna udziela porad w zakresie stosunków pracowniczych.  jakiego typu sprawami możemy udać się do kancelarii?

Kancelaria prawna, a sprawy pracownicze

Pracownik jest niewątpliwie słabszą stroną stosunku pracowniczego. Jest to osoba fizyczna, zaś po drugiej stronie umowy pracowniczej stoi zazwyczaj firma, profesjonalny przedsiębiorca, czy urząd. Pracodawca niemal zawsze korzysta z usług prawnika, a już z pewnością w sytuacji gdy pojawia się spór z pracownikiem. Porady prawne są wówczas konieczne także tej drugiej stronie. Przykładem takiej sprawy może być sytuacja, w której pracownik zostaje zwolniony z pracy bez zachowania niezbędnych wymogów, np. okresu wypowiedzenia, czy też bez odpowiedniej odprawy. W przypadku niezgodnego z przepisami prawa pracy rozwiązania umowy o pracę, czyli potocznie wyrzucenia z pracy przysługuje nam szereg roszczeń, o które możemy ubiegać się w procesie sądowym.

Przede wszystkim możemy chcieć przywrócenia nas do pracy na poprzednich warunkach. Taka sprawa nie jest prosta i oczywista. Konflikt z pracodawcą wymaga zajęcia odpowiedniego stanowiska i przedstawienia racjonalnych argumentów przed sądem. Adwokat może w takim przypadku pomóc również załatwić sprawę polubownie, na drodze mediacji i warto z tego skorzystać. Na rynku prawniczym w mieście Olsztyn funkcjonuje sporo kancelarii, które mogą pomóc w takiej sprawie, przykładowo kancelaria prawna – https://adwokatskwiot.pl/obszary-praktyki/prawo-cywilne/ na swojej stronie internetowej informuje, że zajmuje się sprawami z zakresu prawa pracy. 

Mobbing

Mobbing to uporczywe naruszanie praw osobistych pracownika przez pracodawcę, przyjmujące formę prześladowań, nękania, zastraszania, przemocy psychicznej, odbywające się w miejscu pracy. Jest to zatem bardzo osobista i delikatna sprawa, o której pewnie często ciężko jest rozmawiać nawet z najbliższymi. Jest to jednak sytuacja, której nie można lekceważyć i trzeba udać się po fachowe porady prawne. Adwokat udzieli w takiej sprawie fachowej, rzetelnej pomocy, opowie o możliwych środkach zaradczych i o konieczności uzbierania odpowiedniego materiału dowodowego. Kancelaria prawna to miejsce, bez którego raczej nie obędzie się również jeżeli chcemy w tym wypadku uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie od pracodawcy czy nękającego nas współpracownika. W mieście Olsztyn, pomimo wzrostu świadomości pracowników i pracodawców na temat przysługujących im praw i obowiązków, nadal spory odsetek spraw w sądach pracy dotyczy właśnie spraw o mobbing. 

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych

Profesjonalne i rzetelne porady prawne mogą przydać się również w przypadku wątpliwości dotyczących rozstrzygnięć Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kancelaria prawna i pracujący w niej prawnicy mogą okazać się ostatnią deską ratunku, gdy ZUS chce objąć nas obowiązkiem podlegania ubezpieczeniom społecznym, lub wręcz przeciwnie – odmawia objęcia nas tym ubezpieczeniem. Również w przypadku wydania przez organ rentowy niekorzystnej decyzji w spawie świadczenia rentowego czy emerytalnego, może być potrzebna porada, czy pomoc w reprezentacji przez sądem. W wypadku odwołania od decyzji ZUS odmawiającej prawa do renty i emerytury właściwy jest Sąd Okręgowy, np. ten w mieście Olsztyn. W wypadku skierowania sprawy na drogę sądową warto rozważyć skorzystanie z pomocy i rady profesjonalnego pełnomocnika. 

Podobne posty